Velké DÍKY

Velké DÍKY

v sobotu 11.11.2017 za drobného sněžení proběhla brigáda na zpracování dovezeného dřeva. Během dopoledne se díky velké účasti rodičů a ohromného pracovního nasazení podařilo přeskládat staré vyschlé dřevo a rozřezat, naštípat a poskladát nově dovezené.

Všem účastníkům brigády patří velký dík za odvedenou práci.

Fotky a video z brigády

Milan Pavelka

předseda oddíli