Sportovní burza Sokolov

Sportovní burza Sokolov
Vážení sportovní přátelé,
rádi bychom vám nabídli spolupráci při námi pořádaném 1. ročníku sportovní burzy konané dne 24.10. 2017 od 16 hod. a dne 26. 10. 2017 od 16 hod. v prostorách šaten a chodby v atletickém tunelu v Sokolově. Zde budou rodiče našich svěřenců (celkem 75 dětí v oddílu) a event. i veřejnost nabízet a poptávat sportovní věci a vybavení, zejména zde budou shánět výzbroj a výstroj na běžky. Vzhledem k tomu, že z našich dosavadních poznatků vyplývá, že poptávka po běžeckých lyžích převyšuje nabídku v rámci našeho oddílu, obracíme se na vás s návrhem na vaši účast na burze. Další informace vám podá trenér AK Sokolov - Mgr. Jiří Hadrava, tel. č. 723 418 071. (Je možné, aby tento trenér vámi shromážděné věci ve sjednaném termínu ve vašem klubu vyzvedl a odvezl na burzu. V tom případě by bylo potřeba sepsat seznam všech věcí, které by byly oceněné a popsané - např. na každé věci by byl lístek s uvedením ceny, názvu zboží a příp. jménem prodávajícího - jméno možno nahradit číslem od 100). Děkujeme a těšíme se na příp. spolupráci.