Info pro zájemce využití autobusu

Autobus bude jezdit každou středu v 14:30 hodin

odjez od hlavního vchodu na stadion SLÁVIE v Drahovicích

dále zastávka v Ostrově u jídelny

odjezd z Božího Daru zpět v 16:30 až 17:00 - dle domluvy podle viditelnosti

za cestu se bude vybírat 50 Kč