Jan Praveček (1958 - 1984)

Ing. Petr Mach (1994 - 2008)

Ing. Jiří Čáslavský (1984-94)

Ing. Milan Pavelka (od r. 2008)